tavashih

آخرین اخبار در مورد هلدینگ زر

نظارت طبقه‌بندی‌شده جایگزین نظارت موازی شود

مدیریت جهادی کشور به رسم هر سال به منظور تقدیر از مدیران برگزیده جهادی کشور در سال ۱۴۰۱ دیروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی ایران نهمین دوره از این همایش را برگزار کرد. مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی-پژوهشی « زر» در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور گفت: سردار سلیمانی فرمودند که ما و سردار جعفری و دیگران سربازهای نظام رهبری هستیم، ما اهل تولید هم سربازان اثبات‌ش ...